Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietousuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Saija Honkanen

Y-tunnus: 3126774-4

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Saija Honkanen

doulasisaija@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Doula Saijan asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Doula Saija Honkasen asiakkuuksissa ja yhteydenotoissa. Yhteydenottolomakkeessa pyydän mahdollisesti nimesi ja sähköpostiosoitteesi, jotta voin vastata viestiisi. Palveluiden laskutus tapahtuu sähköpostitse.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tallennan myös tietoja asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Asiakkaista poistetaan kaikki tarpeettomat tiedot asiakassuhteen päätyttyä.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan itse rekisteröidyltä nettisivujen yhteydenottolomakkeen, sähköpostin, sosiaalisen median viestitoimintojen tai asiakastapaamisten kautta. Lisäksi tietoja saadaan mahdollisesti verkko-ostoista.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietojasi käytetään asiakassuhteessa yhteydenpitoon ja palveluiden tarjoamiseen. Tietojasi ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille eikä käytetä suoramarkkinointiin ilman suostumustasi. Lain niin edellyttäessä voidaan tietoja kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle, ellei rekisteröidyn kanssa niin erikseen sovita.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: asiakkuusaineisto säilytetään ja hävitetään huolellisesti, kun asiakkuus päättyy.

Sähköinen aineisto: tiedot ovat asianmukaisesti suojattuina rekisterinpitäjän suojatulla palvelimella.

Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus vain rekisterinpitäjällä. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista

Jokaisella on oikeus tarkistaa tiedot, joita hänestä on tallennettu. Jokaisella on oikeus pyytää virheellisten tietojen korjaamista tai tietojen poistamista.